skip to main content

Negerio Girio.Išsiskyrimas.

  • 20

Ny pasakoja istoriją:

Ši legenda perduodama iš kartos į kartą, kaip Na Guli genties mergaitė ranka perrašė lemtį.

-Leo-tau tokį vardą teikiu mieloji jog perrešytumei mūsų lemtį. Dabar keliauk Nilu ir pasiek tikslą!-Pasakė Leo mama.

Staiga Negerio pertraukė Ny pasakojimą:

- Kavaka, kodėl to negalėjo padaryti Maselė Hu? Juk ji labai stipri kerėtoja!

-Na…Vaikeli, Hu jau sena. Jai reikėjo jėgų.- Nynežinojo kaip atsakyti įklausymą mergaitei.

-Ga! Supratau. Ji tikrai tam persena!-sukikeno Negerio.

-Mieloji, su Maselės Hu kerais ir mūsų laiminimu būsi dar stipresnė už Leo.-su šypsena veide tarė Ny.

Pasigirdo dundesys. Kol Ny blaškėsi rinkdama svarbiausius daiktus, Negerio iškišo galvą iš palapinės: pučia vėsus gaivus vėjalis, spindi juodame,nedebesuotame danguje mažos žvaigždutės, vos girdisi šauksmai ir aimanos.

Negerio veidas nušvito nuo liepsnos kuri dabar naikino vieną po kitos,palapines. Mergaitei laikas lyg sulėtėjo, ji nieko nesupranta,o aplinkui chaosas, atrodo visiems ugnies kliuvo. Staiga ji greit pakeliama:

-Hunuy!Imk Negerio!-Tarė Ny.

-Aš suvyrais einu į zoną.- tarė Sersekas.

-Sersekai, mantavęs reikia!-sušuko Hunuy.

-Dabar svarbiau meilė kaimeliui!-sustojęs atsakė Sersekas Hunuy.

-Ne. Aš juk medžioti nemoku,o kitų prašyti negarbinga!-Hunuy atsakė Sersekui.

-Tavo gyvastis man irgi naudinga!-Sersekas atsakė Hunuy.

-Sahasehi!-sušuko abu dauždami priešingos rankos kumščiu į petį Sersekas ir Hunuy.Tuomet Sersekas nedelsdamas išbėgo.

-Hunuy!-pasigirdo Ny balsas.

Negerio visdar nesuprato ką mato.Galų gale ji užmigo pintinėje. Atsibudo Nile:

-Mama?Kavaka?Para?MaseleHu?…Kurjūs?

Ji plaukė Nilu visai kaip jos didvyrė.

-Gerai ,Ngerio. Ką darytų ji? Ką darytų Leo? Mergaitė žinojo visas istorijas atmintinai. Tiek jai patiko Ny legendos.

Mergaitė priplaukė vietą kurioje galėtų išlipti. Ten stovėjo vyresnė mergaitė:

-Hisi-pasisveikino Negerio.

-Hi. Where from are you?-mergaitė pasimetusi bandė aiškiai paklausti.

-Ką?-Negerio nesuprato.

-Tu vivetinė? Kiek tau metų? Koks tavo vardas? Kur tavo tėvai?

-Manovardas Negerio.Man…du,trys metai.

-O kur tavo tėvai?-mergaitė nedavė ramybės su klausymais.

-Aš juos šaukiau,bet jie neatsiliepė.

-Kuo jibe vardu?-toliau klausinėjo nepažystamoji.

-Jie turi kitus vardus?

-Gerai…Eime.Iš kur tu?

-Kana Guni genties.O tu?

-Iš kur?-nesuprato mergaitė.

-Sahasehi!

-Ką?-visai pasimetė mergaitė.

-Tavęs turbūt nemokė…

Jos priėjo balta pastatą su keistu raudonu kryžiumi. Ten buvusi moteris davė keistą baltą uogą po kurios Negerio užsnūdo.

© Knygos_jaunimui 2023-01-05

Comments

No comments yet.

Jede*r Autor*in freut sich über Feedback! Registriere dich kostenlos,
um einen Kommentar zu hinterlassen.