skip to main content

E hôllning te familjen min på värmländska

  • 25
E hôllning te familjen min på värmländska | story.one

Nu nâr jâ ser tebacks på förste halva av live mett före Corona å som en Xennial, kommer jâ direkt å tänke på följande:

De vackraste å de mest fôrmande ögonblecka å periodera i mett liv ha alle en gemensam nämnere:

Mångfald å Eropas grônnläggande värderinger.

Oavsett om dä ä familjeliv, vare å-pär, njute av mett Erasmus-studentår, rese mä vänner eller bo å arbete utomlans, sô bokstvaligen ”levde” ja dissa värda tack vare att alle inblanna va sô olika å ändå sô harmonisera i denne smältdegln. Dâtta gjorde mä te en rekti eropé redan frå vagga.

En gang feck ja en politiiker å fråge mä hôrrt jâ känner mâ hemme. Jâ känne mâ aldri 100% hemme i Österrike å inte i Spanien häller. Jâ växte ôpp i en dôbbelkulturell miljö sôm genom åra utvedjes te en mångkulturell Eropeisk identité.

Dä krôsser hjärte varenda gang jâ måste fare ifrå ett tå minne ”hem”. Jâ försöker som i alle andre familjer sammle på saker å fôlk sô môe jâ kan. Men öde mett ä ändå å njute av min Eropeiske familj i olike ögonbleck. Å de ä rike, Å ä dä sôm gäret sô unikt å ovärdelitt. Eropa ä hemme å syre mett.

Ja skulle velle se att andre halva tå live ätter Corona kommer å ge samme värda å gläen te barna minne.

Jâ läste rätt nyss e sage för sôn min ur e bok som jag hatt sänna jâ va litta. Den va skreven tå James Thurber å hette ”Tigern sôm fôrstog sä på fôlk”. Enkel å lärorik, män skamlit hart å förklare för en onge som lever nu för tia. Den ifrågasätte hele utvecklinga tå mänischas intelligens å hôffer dä kunne vore bättre om en hade stanne kvar på Neandetalarnivån.

Men ättersôm jâ ä en positiv person av naturn sô hôppes jâ fortfarande på ett lôcklit slut. Kanske måste vi lide lite tess ”skora passer” å kan gôre e trändvänning mâ rektige åtgärder. Vi kommer få bite ihop när vi förstår va hart dä ä å kämpe å behôlle våra friheter å rättiheter. Jämt som mä klimate ä rä inga självklarheter.

Te minne Eropeiske vänner – Peter, Lothar, Stefan, Ulrik, Vanessa, Albert, Cristiano, Francisco, Armando, Hanna, Jarl, Joanna, Marc, Michael, Rocio och Ricardo – sôm ha gjort European Book Project möjlitt tack vare övversätting å stô: Dänna ongen ä ”våran” onge. Ett Tack te alle!!

Te Sverige, mett nuvarande hemlann i Eropa: Ha de äran på Nationaldan! Idag hyller vi däj!

Tack te min Eropeiske familj, Och Tack Europa!

© Julita Ratzenberger de la Paz 2021-08-04

Comments

No comments yet.

Jede*r Autor*in freut sich über Feedback! Registriere dich kostenlos,
um einen Kommentar zu hinterlassen.